Επιστολή για Υπεύθυνο Δάσκαλο για την Παιδική Χαρά 2018_19

ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

για την Παιδική Χαρά

Θέμα: Οδηγίες και καθήκοντα για τον Υπεύθυνο Προώθησης της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ στο σχολείο

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Με την ευκαιρία της έναρξης της λειτουργίας των σχολείων, σας διαβιβάζουμε πρώτιστα  τις πιο θερμές ευχές μας για καλή και δημιουργική νέα σχολική χρονιά 2018-2019. Η Γραμματεία της ΠΟΕΔ σας ευχαριστεί που έχετε αναλάβει την Υπευθυνότητα για την Παιδική Χαρά, μια θέση η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του περιοδικού, στην υλοποίηση των παραγγελιών και στον έλεγχο της διανομής του στο σχολείο σας.

 1. Παραγγελίες Περιοδικού

Οι παραγγελίες για την Παιδική Χαρά και φέτος θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο μας και μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ www.poed.com.cy ακολουθώντας το σύνδεσμο ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ. Παραγγελίες μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (μέχρι και τον Ιανουάριο). Παραγγελίες πρέπει να γίνονται με τη συμπλήρωση της σχετικής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παραγγελιών, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com , αφού προηγηθεί η κατάθεση του αντιτίμου των συνδρομών (ετήσια συνδρομή €20-) σε οποιοδήποτε πρώην Συνεργατικό Ταμιευτήριο (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-Πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. ΠΟΕΔ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ: IBAN CY63 0070 5010 0000 0000 3806 5475 BIC: CCBKCY2N).

Παρακαλούμε να λαμβάνεται πρόνοια όπως στην απόδειξη συμπληρώνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ΟΝΟΜΑ του σχολείου.

π.χ. Στ΄ Αγλαντζιάς Δημοτικό και όχι Στ΄ Δημοτικό Αγλαντζιάς

 

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΠΟΕΔ, με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ 22817599), αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στο οποίο να εμφαίνονται καθαρά το όνομα του σχολείου και το ποσό που πληρώθηκε, καθώς και μήνυμα SMS στον αριθμό 99899842 με τις ακόλουθες πληροφορίες (ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Αριθμός Παραγγελιών).

Ο αριθμός των περιοδικών που θα σας σταλεί για το πρώτο τεύχος (ΝΟΕΜΒΡΙΟ) θα  υπολογιστεί βάσει των περσινών παραγγελιών του σχολείου σας. Αν υπάρχει μεγάλη αύξηση στις παραγγελίες ειδοποιήστε μας άμεσα.

Το περιοδικό και φέτος θα κυκλοφορήσει σε 8 τεύχη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΜΑΡΤΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΑΙΟ

ΙΟΥΝΙΟ

Μαζί με το περιοδικό θα αποσταλεί κάρτα συνδρομητή με την οποία τα παιδιά-συνδρομητές θα δικαιούνται διάφορα δώρα:

 • δωρεάν είσοδο σε κινηματογραφική παράσταση στις 23 Δεκεμβρίου
 • Έκπτωση σε άλλες κινηματογραφικές παραστάσεις σε επιλεγμένες ημερομηνίες
 • έκπτωση μέχρι και 30% σε θεατρικές παραστάσεις
 • και άλλα δώρα.

 

 1. Δελτία Παραγγελίας

Παρακαλούμε όπως διανέμετε το Δελτίο Παραγγελίας του περιοδικού που εκδίδει η Οργάνωσή μας, της «Παιδικής Χαράς», σε όλα τα παιδιά του σχολείου σας. Αν υπάρχει πρόβλημα με τον αριθμό των δελτίων στείλτε μας άμεσα SMS στο 99899842. Οι παραγγελίες θα γίνονται μέχρι και τον Ιανουάριο. 

Η ετήσια συνδρομή παραμένει στα 20 ΕΥΡΩ. Τα Δελτία Παραγγελίας, που θα επιστρέψουν τα παιδιά-συνδρομητές, παρακαλούμε όπως φυλαχθούν στο σχολείο σας.

 1. Παράδοση – Διανομή Περιοδικού

Με την επιστροφή του Δελτίου ΑΜΕΣΑ παραδίδεται το περιοδικό στο παιδί. Παραγγελίες μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πρώτο τεύχος, όπως προαναφέρεται, αποστέλλεται με βάση τις περσινές παραγγελίες του σχολείου. Σε περίπτωση που υπάρχει αύξηση στις παραγγελίες, τα επιπλέον τεύχη θα σταλούν το Δεκέμβριο.

Ως ο υπεύθυνος Δάσκαλος δικαιούστε ΔΩΡΕΑΝ την Παιδική Χαρά και την Κάρτα του Συνδρομητή. Για το σχολείο θα αποστέλλεται μια τουλάχιστον επιπλέον Παιδική Χαρά.

 1. Παρακολούθηση διαδικασίας διανομής

Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να παρακολουθείται η διαδικασία της διανομής και, σε περίπτωση καθυστέρησης ή ελλείψεων, αυτά να αναφέρονται με την αποστολή ΑΜΕΣΑ μηνύματος SMS στον αριθμό 99899842. Ο διανομέας είναι υποχρεωμένος βάσει συμβολαίου να παραδίδει τον κατάλληλο αριθμό αντιτύπων του περιοδικού στον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό, ο οποίος θα πρέπει να του υπογράφει για την ορθότητα της παραλαβής.

 1. Κάρτα Συνδρομητή

Φέτος θα λειτουργήσουμε την κάρτα του Συνδρομητή της Παιδικής Χαράς. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του σχολείου θα αποσταλεί αντίστοιχος αριθμός καρτών συνδρομητή συν επιπλέον μια για τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Η κάρτες θα είναι αριθμημένες και θα ξεχωρίζουν έχοντας η καθεμιά μοναδικό αύξοντα αριθμό.

Με την κάρτα συνδρομητή τα παιδιά-συνδρομητές θα δικαιούνται διάφορα δώρα.

 • δωρεάν είσοδο σε κινηματογραφική παράσταση στις 23 Δεκεμβρίου
 • Έκπτωση σε άλλες κινηματογραφικές παραστάσεις σε επιλεγμένες ημερομηνίες
 • έκπτωση μέχρι και 30% σε θεατρικές παραστάσεις
 • και άλλα δώρα.
 1. Ενημέρωση ΠΟΕΔ

Είναι, επίσης, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, όχι αργότερα από το τέλος Δεκεμβρίου, να αποστέλλεται με email στην ΠΟΕΔ  το έντυπο με τα στοιχεία των παιδιών-συνδρομητών,  κατά τάξη, για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση της αποστολής της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ και για να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στις κληρώσεις δώρων (και όποτε υπάρχει νέα παραγγελία). Ο κατάλογος αφού φυλαχθεί με το όνομα του σχολείου σας θα πρέπει να αποστέλλεται, απαραίτητα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση paidikichara@mail.com. Σε αντίθετη περίπτωση, τα παιδιά δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά. Το ίδιο να γίνεται και στις συμπληρωματικές παραγγελίες.

Τα αποκόμματα των δελτίων παραγγελίας παραμένουν στο σχολείο.

 1. Ενημέρωση συναδέλφων

Θα παρακαλούσαμε ιδιαίτερα όπως ενημερωθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι για την ποιότητα του περιοδικού, το περιεχόμενο του οποίου, όπως γνωρίζετε, είναι εκπαιδευτικό, ελεγμένο, και δεν έχει εμπορικό προσανατολισμό.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας,

ΑΠΟ ΠΟΕΔ