Οδηγίες και καθήκοντα για τον Υπεύθυνο Προώθησης της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ στο σχολείο

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Με την ευκαιρία της έναρξης της λειτουργίας των σχολείων, σας διαβιβάζουμε πρώτιστα  τις πιο θερμές ευχές μας για καλή και δημιουργική νέα σχολική χρονιά 2017-2018.

Αρχικά, η Γραμματεία της ΠΟΕΔ σας ευχαριστεί που έχετε αναλάβει την Υπευθυνότητα για την Παιδική Χαρά, μια θέση η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του περιοδικού, στην υλοποίηση των παραγγελιών και στον έλεγχο της διανομής του στο σχολείο σας.

  1. Παραγγελίες Περιοδικού

Οι παραγγελίες για την Παιδική Χαρά και φέτος θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο μας και μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ www.poed.com.cy ακολουθώντας το σύνδεσμο ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ. Παραγγελίες μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (μέχρι και τον Δεκέμβριο). Παραγγελίες πρέπει να γίνονται με τη συμπλήρωση της σχετικής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παραγγελιών, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com , αφού προηγηθεί η κατάθεση του αντιτίμου των συνδρομών (ετήσια συνδρομή €20-) στο ΣΤΕΚ ή σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Ταμιευτήριο (στον αριθμό λογαριασμού 3806547-5, ΠΟΕΔ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ). Παρακαλούμε να λαμβάνεται πρόνοια όπως στην απόδειξη συμπληρώνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ΟΝΟΜΑ του σχολείου.

π.χ. Στ΄ Αγλαντζιάς Δημοτικό και όχι Στ΄ Δημοτικό Αγλαντζιάς

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΠΟΕΔ, με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ 22817599), αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στο οποίο να εμφαίνονται καθαρά το όνομα του σχολείου και το ποσό που πληρώθηκε, καθώς και μήνυμα SMS στον αριθμό 96035139 με τις ακόλουθες πληροφορίες (ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Αριθμός Παραγγελιών).

Ο αριθμός των περιοδικών που θα σας σταλεί για το πρώτο τεύχος (Οκτώβριο) θα  υπολογιστεί βάσει των περσινών παραγγελιών του σχολείου σας. Αν υπάρχει μεγάλη αύξηση στις παραγγελίες ειδοποιήστε μας άμεσα.  Φέτος μαζί με το περιοδικό θα αποσταλεί κάρτα συνδρομητή με την οποία τα παιδιά-συνδρομητές θα δικαιούνται διάφορα δώρα.(πχ 30% έκπτωση σε κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις και άλλα δώρα).

  1. Δελτία Παραγγελίας

Παρακαλούμε όπως διανέμετε το Δελτίο Παραγγελίας του περιοδικού που εκδίδει η Οργάνωσή μας, της «Παιδικής Χαράς», σε όλα τα παιδιά του σχολείου σας. Αν υπάρχει πρόβλημα με τον αριθμό των δελτίων στείλτε μας άμεσα SMS στο 96035139. Οι παραγγελίες θα γίνονται μέχρι και τον Δεκέμβριο. 

Η ετήσια συνδρομή παραμένει στα 20 ΕΥΡΩ. Τα Δελτία Παραγγελίας, που θα επιστρέψουν τα παιδιά-συνδρομητές, παρακαλούμε όπως φυλαχθούν στο σχολείο σας.

  1. Παράδοση – Διανομή Περιοδικού

Με την επιστροφή του Δελτίου ΑΜΕΣΑ παραδίδεται το περιοδικό στο παιδί. Παραγγελίες μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πρώτο τεύχος, όπως προαναφέρεται, αποστέλλεται με βάση τις περσινές παραγγελίες του σχολείου. Σε περίπτωση που υπάρχει αύξηση στις παραγγελίες, τα επιπλέον τεύχη θα σταλούν το Νοέμβριο.

Ως ο υπεύθυνος Δάσκαλος δικαιούστε ΔΩΡΕΑΝ την Παιδική Χαρά και την Κάρτα του Συνδρομητή. Για το σχολείο θα αποστέλλεται μια τουλάχιστον επιπλέον Παιδική Χαρά.

  1. Παρακολούθηση διαδικασίας διανομής

Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να παρακολουθείται η διαδικασία της διανομής και, σε περίπτωση καθυστέρησης ή ελλείψεων, αυτά να αναφέρονται με την αποστολή ΑΜΕΣΑ μηνύματος SMS στον αριθμό 96035139. Ο διανομέας είναι υποχρεωμένος βάσει συμβολαίου να παραδίδει τον κατάλληλο αριθμό αντιτύπων του περιοδικού στον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό, ο οποίος θα πρέπει να του υπογράφει για την ορθότητα της παραλαβής.

  1. Κάρτα Συνδρομητή

Φέτος θα λειτουργήσουμε την κάρτα του Συνδρομητή της Παιδικής Χαράς. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του σχολείου θα αποσταλεί αντίστοιχος αριθμός καρτών συνδρομητή συν επιπλέον μια για τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Η κάρτες θα είναι αριθμημένες και θα ξεχωρίζουν έχοντας η καθεμιά μοναδικό αύξοντα αριθμό.

Με την κάρτα συνδρομητή τα παιδιά-συνδρομητές θα δικαιούνται διάφορα δώρα.

  • 30% έκπτωση σε κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις
  • Συμμετοχή σε γιορτές και φεστιβάλ που θα διοργανώσει η Παιδική Χαρά.
  • και άλλες προσφορές
  1. Ενημέρωση ΠΟΕΔ

Είναι, επίσης, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, όχι αργότερα από το τέλος Δεκεμβρίου, να αποστέλλεται με email στην ΠΟΕΔ  το έντυπο με τα στοιχεία των παιδιών-συνδρομητών,  κατά τάξη, για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση της αποστολής της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ και για να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στις κληρώσεις δώρων (και όποτε υπάρχει νέα παραγγελία). Ο κατάλογος αφού φυλαχθεί με το όνομα του σχολείου σας θα πρέπει να αποστέλλεται, απαραίτητα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση paidikichara@mail.com. Σε αντίθετη περίπτωση, τα παιδιά δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά. Το ίδιο να γίνεται και στις συμπληρωματικές παραγγελίες.

Τα αποκόμματα των δελτίων παραγγελίας παραμένουν στο σχολείο.

  1. Ενημέρωση συναδέλφων

Θα παρακαλούσαμε ιδιαίτερα όπως ενημερωθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι για την ποιότητα του περιοδικού, το περιεχόμενο του οποίου, όπως γνωρίζετε, είναι εκπαιδευτικό, ελεγμένο, και δεν έχει εμπορικό προσανατολισμό. Για τον σκοπό αυτό θα παρακαλούσαμε όπως τους προτρέψετε να αναρτήσουν στην πινακίδα κάθε  τάξης αφίσες για την Παιδική Χαρά τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com .

Μπορείτε, επίσης, να ενημερώσετε τους συναδέλφους για την ύπαρξη των ΤΕΥΧΩΝ προηγούμενων χρόνων σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ και της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ και να τους προτρέψετε να τα χρησιμοποιήσουν στα μαθήματά τους. Πιο κάτω θα βρείτε πίνακα ο οποίος αναφέρεται στα καθήκοντα του υπεύθυνου Δάσκαλου για την προώθηση του Περιοδικού.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας,

Πάμπος Παπαδόπουλος

Γ. Ταμίας ΠΟΕΔ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

 

1.Προώθηση του περιοδικού στο σχολείο2.Παραγγελίες Παιδικής Χαράς
I.Κατάθεση του αντιτίμου των συνδρομών (ετήσια συνδρομή €20-) στο ΣΤΕΚ ή σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Ταμιευτήριο (στον αριθμό λογαριασμού 3806547-5, ΠΟΕΔ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ)    II.Συμπλήρωση της σχετικής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παραγγελιών, που δημοσιεύεται ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com   III.Αποστολή στην ΠΟΕΔ, με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ 22817599), αντιγράφου της απόδειξης κατάθεσης στο οποίο να εμφαίνονται καθαρά το όνομα του σχολείου και το ποσό που πληρώθηκε  IV.Αποστολή μηνύματος SMS στον αριθμό 96035139, με τις ακόλουθες πληροφορίες (ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Αριθμός Παραγγελιών)3.Παρακολούθηση της διαδικασίας διανομής. Υπογραφή στο διανομέα για την παραλαβή των περιοδικών. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ελλείψεων να αποστέλλεται ΜΟΝΟ μήνυμα SMS στον αριθμό 96035139 και να αναφέρονται.4.Διανομή του Περιοδικού και της κάρτας του συνδρομητή στα παιδιά-συνδρομητές5.Αποστολή με email στην ΠΟΕΔ  του καταλόγου (αφού φυλαχθεί με το όνομα του σχολείου) με τα στοιχεία των παιδιών-συνδρομητών,  κατά τάξη, για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση της αποστολής της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ και για να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στις κληρώσεις δώρων.6.Ενημέρωση των συναδέλφων για την ποιότητα του περιοδικού το περιεχόμενο του οποίου, όπως γνωρίζετε, είναι εκπαιδευτικό, ελεγμένο και δεν έχει εμπορικό προσανατολισμό.