ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ!

Φέτος μαζί με το περιοδικό θα αποσταλεί κάρτα συνδρομητή με την οποία τα παιδιά-συνδρομητές θα δικαιούνται διάφορα δώρα.(πχ 30% έκπτωση σε κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις και άλλα δώρα).

Φέτος θα λειτουργήσουμε την κάρτα του Συνδρομητή της Παιδικής Χαράς. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του σχολείου θα αποσταλεί αντίστοιχος αριθμός καρτών συνδρομητή συν επιπλέον μια για τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Η κάρτες θα είναι αριθμημένες και θα ξεχωρίζουν έχοντας η καθεμιά μοναδικό αύξοντα αριθμό.

Με την κάρτα συνδρομητή τα παιδιά-συνδρομητές θα δικαιούνται διάφορα δώρα.

  • ·         30% έκπτωση σε κινηματογραφικές και θεατρικές παραστάσεις
  • ·         Συμμετοχή σε γιορτές και φεστιβάλ που θα διοργανώσει η Παιδική Χαρά.
  • ·         και άλλες προσφορές