Εμείς

Διευθυντής:

Μύρια Βασιλείου

 

Επιμέλεια Έκδοσης:

Πάμπος Παπαδόπουλος

 

Συντονιστής Έκδοσης:

Πάμπος Παπαδόπουλος

 

 

Συντακτική Επιτροπή:

Μύρια Βασιλείου

Χάρης Χαραλάμπους

Απόστολος Σκουρουπάττης

Πάμπος Παπαδόπουλος

Λεωνίδας Χατζηλεωνίδου

Κώστας Κωνσταντίνου

Αντώνης Τινής

 

Παραγωγή / Σχεδιασμός:

CHROMASYN ………………………………..

 

Συντονιστής Συνεργατών:

Μάρω Σοφοκλέους

 

Υπεύθυνη Διανομής:

Ρίτα Παναγίδου

 

Ετήσια Συνδρομή:

Κύπρος: €20,00

Ελλάδα: €30,00

Εξωτερικού: €40,00

 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση

κειμένων με τον όρο να αναφέρεται

ο συγγραφέας και το περιοδικό

 

Email: paidikichara@mail.com

o

Το δελτίο παραγγελίας καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την Παιδική Χαρά υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ & της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ:

 

www.poed.com.cy

www.paidikichara.com

 

Διεύθυνση Περιοδικού:

Λεωφόρος Κυρηνείας 184, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς,

Τηλ.: 22 398800,

Τηλεομοιότυπο: 22 817599